گاهی پیش می‌‍آید ماهی تازه در اختیارمان نباشد در این شرایط میتوانیم از سایر فرآورده‌های ماهی که ماندگاری بالاتری دارند مثل کنسرو ماهی استفاده نمود. درکنسرو ماهی ایلیکا از ماهی تون استفاده میشود؛ «گیدِر»، و «هَوور» که به ترتیب خوشمزه‌تر و مغذی‌ترند. اگر ماهی تازه به سرعت منجمد شود و شرایط و زمان پخت ماهی تازه، طبق پروتکل‎‌های موجود باشد، تفاوت چندانی بین ارزش غذایی ماهی تازه و ماهی کنسروی وجود ندارد. کنسروهای ماهی تن ایلیکا در مدرن‌ترین کارخانجات کنسرو ماهی تون در ایران تولید شده و با بهره مندی از کادر مجرب، تمامی آنالیزهای تولیدی به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفته و فاقد هر گونه افزودنی و مواد نگهدارنده می‌باشد

اینستاگرام ایلیکا